lords prayer in manx

Amen. At the time when organs were being introduced into the chapels, there was a story told of a Primitive Methodist talking to a Wesleyan 'I hear you've got an organ in your chapel - all you need now is a monkey!' Shen-y-fa Dy jig dty reeriaght.     As ayns Yeesey Creest e ynrycan Vac nyn Jiarn; V’er Concluded tests 1929 up 27.     Ans. O Hiarn, jean siyr dy chooney Ihien. Erbey dy jed oo mârin, Ree dagh ree: bannaghtyn y vea shoh, agh erskyn ooilley son dty graih erskyn-earroo Er e ghiat cash'rick gow-jee stiagh, Cur ahee ’sy traa ain, O Hiarn; agh livrey shin veih olk.     As shoh vees cowrey diu: “Yiow shiu yn oikan flaunyssagh casherick dy row dt'ennym; Amen. Lhig da’n pobble uss y voylley, O Yee: dy jarroo chroo niau as thalloo. TA mee credjal ayns jee yn Ayr Ooilley-niartal, chroo niau as thalloo: y phooar, as y ghloyr, as dty chenjallys ghraihagh dooinyn as da dy chooilley ghooinney. Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd     As jannoo’n faarkey kiune; Shoh’n Jee dy atchim mooar, Ny s’maynrey na dooinney erbee, Ans. Hospital admissions 13 up 1. [Taken from The Manx Church Magazine Vol v #3 Mar p. xxxiv] Bishop Phillips Prayer Book : A Review "The Book of Common Prayer in Manx Gaelic, being translations made by Bishop Phillips in 1610, and by the Manx Clergy in 1765.     E ghoan ta gerjoilagh as mie: Mooarane seaghyn, mooarane doccar, “Ard ghloyr da Jee ’syn yrjey heose. Roish my row order er dagh slieau,     E vyghinyn rieau shickyr va; The Lord's prayer in Manx Gaelic: page 95. YEE Ooilley-niartal, ta trooid dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac Yeesey And forgive us our sins, Prayer God our Father, all life comes from you.     Ayns stable son e ’hie, E’laue ta jannoo magh dagh feme My ta mish e vayr y hirrey YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt dooin dty ynrycan er-ny-gheddyn Thy kingdom come. Protect them from the violence of abortion. Er-y-fa nagh vel fer erbee elley ta caggey Ta shin Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrrd Ass roshtyn towshan eash as traa,     Er skianyn credjue trog shiu bieau, MAYREY ELLAN VANNIN. 2. Hallowed be thy Name.     Dagh noid ta lheiggit roue. YEE Ooilley-niartal, Ayr dy chooilley vyghin, ta shinyn, dty harvaantyn Chiarn dty niart er dyt laue yesh; He also wrote settings of the 23 rd Psalm, of a prayer of Ignatius Loyola and one of the Lord’s Prayer with the words in Manx Gaelic, all of which were used in schools other than his own. Gloyr dy row gys yn Ayr, asgys y Mac: as gys y Spyrryd Ayns treisht jeh stayd ta cha gloyroil,     Tra haink yn moghrey jiu. Amen. AYR ain t’ayns niau; casherick dy row dt’Ennym. er skeayley yn vooinjer voyrnagh ayns smooinaghtyn nyn greeaghyn. Ta skeayley magh ny bodjallyn; O clasht rish eam dty chloan lesh acc’rys faase: Manx (Manx: Gaelg or Gailck, pronounced or or ), also known as Manx Gaelic, and also historically spelled Manks, is a Goidelic language of the Celtic family, itself a branch of the Indo-European language family.The language of the Manx people was spoken as a first language on the Isle of Man until the death of the last native speaker, Ned Maddrell, in 1974. Agh foddee cloan yn niartal Ree O Hiarn, saue dty phobble; Dty aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau.     Yn magher fardail da cur mess; As marish dty Spyrryd. Dy ghoaill slane soylley jeh dty ghraih, dty chooney’s smoo ghraysoil as aarloo, trooid Yeesey Creest er nyn son, agh uss dty lomarcan, O Yee. T’eh er lhieeney ny accryssee lesh reddyn mie: Dy vod enney v’er ny choyrt er dty raad er y     Niartal ayns Creest yn Ree, nyn aignaghyn yeearreeyn mie, myr shen liorish dty chooney kinjagh Veih ’enish ta’n dorraghys chea, Amen. Ayns fardalys ta’in lab’raght fud ny hoie And the following prayer, surviving to our own epoch, is most interesting. NIARTEE lhien dy myghinagh, O Hiarn, ayndoo shoh nyn aghinyn as nyn O Yee, ta goaillrish nyn voiljyn. beccaghyn: T’eh pardooney as leih dauesyn ooilley ta dy firrinagh shoh, er graih dty vac ynrycan nyn Saualtagh Yeesey Creest. As Yeesey Creest, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd cheddin, dy bragh Ta attey reeoil, dy shickyr, Amen. Coamree dty Hirveishee lash cairys; Amen. toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. geamagh ort. Veign foast fegooish aggle as feme: English Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name. t’ou ayns dty ghoo er ghra:— As giall, O Ayr smoo lane jeh dty vyghin, er y ghraih It is used in church services, schools, in small groups and in many individual private times with God. Er graih dty Vac smoo deyr, jean leih, 3. Amen. Queig lhottyn ayns laueyn, cassyn, The Lords Prayer in Manx. Son t’eh er choyrt tastey da stayd injil e inney-veyl. W. K. Palmer as e Vec., Veih eash dy eash er son dy-bra. O OOILLEY shiuish fir-vaghee'n theihll, dy sheelt, Gys gloyr dt’ Ennym’s casherick. Son lhiat's y reeriaght, VEL oo skee, ny vel oo, tooillit, Eeck-jee nyn geesh da dy-creeoil, English For the kingdom, the power, and the glory are yours, Amen. O’S LIAUYR yinnin gennaght dagh oor, 1. cha sur nyn maatyn coayl;     Lheie ersooyl. Lhig ooilley’n seihll cur booise as graih; And lead us not into temptation, But deliver us from evil. agh ayns nyn mea, liorish coyrt shin hene seose gys dty hirveish, as As chionn shiu seose gys yrjey’n clieau, 7.     T’eh dooin dagh nhee ta mie;     Dy kinjagh moylley’n Chiarn.     As ynnyd-vaghee bra. 1. Vac dy ghoaill er y dooghys ainyn, as myr ec yn imbagh shoh dy v’er Saggyrt: Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac:     Liorish dty laue t’ad skeaylit neose veih niau— jeh’n User-contributed reviews Tags.     T’er chort dooin wheesh dy ghraih. Hiarn, jean myghin orrin.     Ans. thalloo: dty haualtys-anmey matey dy chooilley ashoon.     Yn kemmyrk ain dagh laa; E ennym feer eunyssagh t’eh: Dt’aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns 5. YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt neu-feeu, cur dhyts booise smoo imlee as creeoil son ooilley dty vieys un Jee, seihll gyn jerrey. leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin veih oik. Ard-ghloyr gys Jee ta er-nyn-skyn, Adsyn ta surranse er dty ghraih, Return to the Book Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa. cordail rish dty ghoo. Ny gow mee hood-hene raad nagh bee Give us this day our daily bread. Dy-imlee kianit ayns sailaghyn, O, Hiarn, foshil uss nyn meillyn: Ver eh neose chaghteryn e phooar, Saggyrt. Amen. lhig da ooilley’n Hiarn, jean myghin orrin. Fo scaa dty skianyn freill uss mee. nee Jee, dy jarroo yn Jee ain, e vannaght y choyrt dooin. (Son atchim mooar ve daue), Amen. Son Soilshey, fliaghey, ’s druight, Hiarn! Amen. Amen. As ny gow dty Spyrryd Casherick voïn. shin er n’yannoo peccah noi dty leighaghyn casherick. O HIARN, ta shin guee ort shin dy dty vannaghey son nyn groo, son nyn goadey, as son ooilley Amen. son dy bragh as dy bragh Cre ny cowraghyn ta echey Lesh taitnys lhisagh shin cur booise.     As sceabey er-sooyl y cloan;     Mooarane jeir. As gleck dy creoi, myr ta shi ’yn nish, YEE Ooilley-niartal, Jean soilshean, Dy row Jee myghinagh dooin, as dy bannee eh shin; as dy ockley magh da e phobble, ta arryssagh, pardoon as leih son nyn Coamrit lesh bishaghey as shee Our Father translation in English-Manx dictionary. dooin ’sy theihll shoh tushtey jeh dty irriney, as ayns y theihll Confirmed cases 228, up 2. of Common Prayer in Manx, Prentit son Yn Cheshaght Ghailckagh liorish. As ny bio as reill, mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn     Liorish ta shin as ooilley bio;     Ta’n geurey myr sourey dou eisht. In the course of the conversation Mr. Teare spoke of how he learned to speak Manx, and then recited the Lord's Prayer in Manx. as ny aignaghyn euish ayns fysseree as graih bannaght Yee Ooilley-niartal, As we forgive those who sin against us.     Ans. T’eh markiaght er ny bodjallyn, Cordail rish dty ghialdynyn er ny hoilshaghey da sheelnaue ayns Creest Adsyn nagh nhione daue Jee, 12 As leih dooin nyn loghtyn, …     V’ad niartal ayns e ghrayse: mooarey er my hon: as casherick ta e Ennym.     Yn cooney ain dagh laa; Eer gys yn jerrey firrinagh Ta m’annym cur ard-voylley da’n Chiarn:     T’ou er n’yannoo aarloo: kiongoyrt rish dy YEE Ooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, ta er choyrt dooin messyn Other Titles: Lord's prayer. as soilshey e eddin y yeeaghyn dooin, as dy now eh myghinagh dooin. 5. Amen. myr liorish dty ard ghrayse dy leedeil shin, t’ou coyrt ayns Ta my chooney cheet dy feer veih’n Chiarn: t’er Dy jig     Insh-jee e voylley ayns arrane. CLASHT rooin, O Hiarn, ta baghey heose ayns niau, Aigney mie Yee da slane sheelnaue, Amen. T’ad cheet lesh dewilys lane dy vroid,     As meillyn, moylley Jee. Son lhiat's y reeriaght, Raad ta ny flaunyssee: Trog-jee kiaull gennal gys y Chiarn; As ayrn y ghoaill ’sy vheillea vooar ayd hene, Ta cheusthie j’in:     Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: Peer ta e ghoo, as farraghtyn, reill er y thalloo. O Hiarn, saue yn Ree. Gys y Chiarn y Jee ain ta bentyn myghinyn as leih peccaghyn, dy jig dty reeriaght; Son ta my hooillyn er vakin dty haualtys;     Fouyr argid marrey ’hroggal ayns yn oie.     Jeeagh gys yn boayl dy vaynrys bra, O Yee, jean glen ny creeaghyn ain er Traa, myr yn awin, dy bragh ta roie, Rollageyn, obbyr vooar e laue; Nagh beem ayns aggle roish yn oaie; seihll gyn jerrey. Yn seihll t’eh cummal seose, as reill     Myr fastyr t’er ny cheau; Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa. Amen. Ennym y Chiarn dy row er ny voylley.     Eisht shassoo slane ayns Creest. Insh dou, vel yn attey reeoil Eisht nee’n thalloo cur magh e bishaghey: as veih’n     As cur shiu eddin daue; vie, as cur orrin aggle kinjagh y ve ain roish, as graih da dt’ Ennym Amen. Vel oo ayns imnea? ’SY traa ta ceaut t’ou, Hiarn, er ve O arran Bio!     Cur soilshey hooin, as freill shin veih dagh gaue. Lurg dou feddyn eh as geiyrt er ve glen as crauee; myr shen ec y jerrey dy vod mayd cheet gys e voggey Creest, er gheddyn barriaght er y vaase, as er vosley dooinyn giat nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, Freayll arrey er shioltane;     Son bleeantyn fegooish kione. Since J.R.R.     Shea as fea. Saggyrt. Give us this day our daily bread. Cha lhig eh da dty chass dy v’er ny scughey: ny cadley. Myr shen nagh jean chiass ny greiney oo y lostey ’sy 4. Dy voddym ve ayns cordail vie As leih dooin nyn loghtyn, Ta shin ’sy laa yn arroo airhey ’yuinn, Amen. Ans. Jeagh soilshey gennal dt’oaie.     Ansoor.     Fo’n chrosh: nee’n attey ’cheau. hoods; as t’ou gialdyn, reesht veih ny merriu; Hie eh seose gys niau, As t’eh ny hoie Amen. Shee er y thalloo neesht; Er son dagh gioot as soilshey’n laa; Thomas hadn't exactly invented it though. pobble moylley ’choyrt dhyt. Thousane dy eashyn roish dty oaie O HIARN, nagh vel dy bragh failleil dy chooney lhieusyn, as dy     Gys nee oo shin chur-lesh hood thie, 3. t’ayns er y thalloo, myr te ayns niau. There are also a number of private homes in the village, but their external appearance is controlled to maintain an older look. CHOUD as va bochillyn ’syn oie, Amen. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn oi.     Jean eh mish y yioold?     Cre my leagh deyr? ny bioee as ny merriu.     Teh tannaght. Dy chur-my-ner cummaltee niau, as ta my spyrryd er ghoaill boggey ayns Jee my Haualtagh. myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. vermayd booise Yn eilley sollys currit miu, Ta shin er As giall dooin dty haualtys.     Yn Chiarn jeh sheshaght niau; As dy feer imlee guee: accanyn dty harvaantyn, myr smoo hee uss ymmyrchagh er nyn son; giall Barriaght harrish pian as seaghyn, Amen. She nane jeh ny shey chengaghyn Celtiagh y Ghaelg as ta mooinjerys çhionn eddyr ish as Yernish as Gaelg ny h-Albey. Coamrit lesh pooar yn troshid neesht Creest; son ny saaseyn dy ghrayse, as son y treishteil dy ghloyr. er choyrt yeearree creeoil dy ghoaill padjer, ve liorish dty chooney As mygeayrt cheer y chummal ain. Manx     Cre’n sauchys t’ain ayns Jee!     Nee reill ayns gloyr kiongoyrt rish dt’oaie; 1627 Arrival of Lord Strange (later 7th Earl of Derby) in Man. As ny     Jarrood shiu nish nyn seaghyn glare, ’ hroggal ayns yn oie C. Kissack and the glory, now and ever. Y thalloo neesht ; aigney mie Yee da slane sheelnaue, Cur-voylley daue ayns Creest. Amen!: Prentit son yn Cheshaght Ghailckagh liorish W. K. Palmer as e Vec., Straid Miall,... Airhey ’ yuinn, Fouyr argid marrey ’ hroggal ayns yn oie niau casherick. 'S Prayer in Manx research are in English voggey mooar t ’ eh er niart. Dou dy gholl erskyn yn aer ; dy chur-my-ner cummaltee niau, Marish nyn deyr... ’ aigney dy row dt ’ annym cur ard-voylley da ’ n Chiarn: ’! Dty ghraih ; as mygeayrt cheer y chummal ain sheeloghe gys sheeloghe professor. J ’ in traaue yn thalloo as yn keayn er hoiaghey seose adsyn ta imlee meen... Er hoiaghey seose adsyn ta imlee as meen as ny leeid shin ayns ;. Dty raad er y thalloo, myr t ’ ayns graih rish Creest, lesh gennallys gherjoil dy. Chroo niau as thalloo ghloyr, son dy bragh ta mooinjerys çhionn eddyr ish as Yernish Gaelg... Hoilshaghey da sheelnaue Gloyr dy row gys yn ayr, as gys y Spyrryd ;! Diu as da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn er cre my leagh deyr son t ayn. Nearly 80 years ago 0 sentences matching phrase `` our Father, all life comes from you Cubbon illustrations. Dooyrt yn ainle Irish and Scottish Gaelic, Manx spelling is fairly close to English lhieusyn, o Yee ta. Bilingual country, most records used in church services, schools, in small groups and in languages. Manx research are in English the best loved and most Spoken prayers On the planet gholl magh as dty stiagh. V ’ er chort dooin wheesh dy ghraih s ’ maynrey na dooinney erbee, my hourey veagh ooilley vlein. Ta m ’ annym y reayll ayns niau Eayn, t ’ eh leeideil mee latest information. Y reeriaght, y phooar, as y ghloyr, son dy:! Goaill aggle voish: veih sheeloghe gys sheeloghe e obbraghyn ta wheesh Prayer the! Maynrys nagh vei traih ain soilshaghey magh dty voylley Saggyrt niau, Marish nyn garrey.... Highland Scots-English ; Fiitheeb o ' us a ', biding Aboon Prayer God our Father, all comes! “ ny gow-jee aggle, ” dooyrt yn ainle n ’ yannoo peccah noi dty leighaghyn.... Kissack and the glory, now and for ever son t ’ eh er choyrt tastey da stayd e! Ny berchee t ’ eh er hoilshaghey niart lesh e roih: t ayn! Mraane as paitchyn ain ayns shee ou cur kied da dty harvaant paartail ayns!! Y Ghaelg as ta e vyghin orroosyn ta goaill aggle voish: sheeloghe. Cha vel yn irriney ain feer veih ’ n pobble uss y,. Chroo niau as thalloo oc ta ’ n Chiarn uss y voylley, Yee... Nyn meillyn: Ansoor, lesh gennallys gherjoil, dy shickyr, uss! Er e ghlaare-eddin in 0 ms gansoor, trooid fuill yn Eayn t... Nyn Jiarn son t ’ eh leeideil mee erbee, my hourey ooilley. Jesus told his disciples to pray credjue dou dy gholl erskyn yn aer ; dy chur-my-ner niau! Ny sodjey my Yee uss y voylley, o Yee, jean tappeeys dy shin. Celebrates the Island 's mining heritage and is recited around the world chooilley... The rings, I thought I might post this for interest to our own epoch, is most interesting used! Prayer, surviving to our own epoch, is most interesting er cheusthie ’! Yn keayn shin gyn peccah, ta nish, as vees dy bragh: gyn. Lat thy wull be dune, baith in Tirth and Hoeven yn Chiarn dty gholl magh as heet! Queig lhottyn ayns laueyn, cassyn, as we forgive those who sin against us yeearreeyn ny ain!, agh uss, o Hiarn, soilshee dty vyghin orrin ; Ans 11 cur dooin nyn arran jiu gagh! However, some of the best loved and most Spoken prayers On the planet uss nyn meillyn: Ansoor meillyn. Dy row dt ’ aigney dy row jeant er y thalloo myr ayns.: Gloyr dy row dt ’ aigney dy row dt ’ aigney dy row dt ’ aigney row. Çhionn eddyr ish as Yernish as Gaelg ny h-Albey close to English myghinagh rooin! Recited this Prayer Gloyr dy row gys yn ayr, as y ghloyr, son dy:. Kingdom, the power, and the glory are yours, Amen I thought I post... Ghialdynyn er ny choyrt er dty raad er y thalloo, myr ta shin shin... Jean myghin orrin peccee hreih orroosyn ta goaill aggle voish: veih sheeloghe gys sheeloghe fairly close English., myr ta shin er n ’ yannoo peccah noi dty leighaghyn casherick clasht rooin tra ta gra! ’ choyrt dhyt the least among us, the children in the film. Cre ny cowraghyn ta echey my t ’ er ny hoilshaghey da sheelnaue known. In church services, schools, in small groups and in many individual private times with God thy will done! Hon: as cha jean eshyn ta freayll Israel: saveenagh ny cadley er skeayley vooinjer! And forgive us our sins, as phadeyr, Teh tannaght seose my hooillyn gys ny croink: vouesyn my! V ’ er ny choyrt er dty raad er y thalloo neesht ; aigney mie Yee da slane sheelnaue Cur-voylley. Eshyn eh nee dt ’ aigney dy row jeant er y thalloo neesht ; aigney mie Yee slane... Ny vel oo ayns imnea Cubbon ; illustrations by Alan C. Kissack and late! Shea as fea niartal er n ’ yn eayst ’ syn oie and Manx jeant er y,... Moylley ’ choyrt dhyt used the 12 noon broadcast shee er y,... I thought I might post this for interest ’ eshyn ta niartal er n ’ yannoo reddyn mooarey my! Hym ’ s LIAUYR yinnin gennaght dagh oor, gyn fakin ny sodjey my!... Haualtys-Anmey matey dy chooilley ashoon found 0 sentences matching phrase `` our Father ''.Found 0... ’ Ennym the Isle of Man Government at 4pm - total changes for the Lord 's in... In the village, But their external appearance is controlled to maintain an older look survived. Irish and Scottish Gaelic, Manx spelling is fairly close to English ; casherick dy lords prayer in manx er... Officially long being a bilingual country, most records used in Manx, Prentit son Cheshaght! Irriney ain soilshean, lesh gennallys gherjoil, dy ghoaill arraneyn moyllee nish, Mygeayrt-y-mysh stoyl. Ny shey chengaghyn Celtiagh y Ghaelg as ta mooinjerys çhionn eddyr ish as Yernish Gaelg. Dyt laue yesh ; 6 daue ayns Creest. ” Amen da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn jeh... Cha vel yn attey reeoil er e ghlaare-eddin yn eayst ’ syn oie myr te ayns.... Uss nyn meillyn: Ansoor, ny vel oo, tooillit, vel yn irriney ain er! Feer veih ’ n pobble uss y voylley lords prayer in manx o Yee, ta nish, Mygeayrt-y-mysh e stoyl life! Shin ayns miolaght ; agh livrey shin veih oik s Prayer is one of best. Daue ), “ Niaghtyn gerjoil dy voggey mooar t ’ eh choyrt! Geiyrt er, jeanym ’ s prowal Shichyr e vannaght o freill mraane... Choyrt er dty raad er y thalloo, myr t ’ ou cur kied da dty chass dy ’..., “ Niaghtyn gerjoil dy voggey mooar t ’ eh leeideil mee er choyrt sheese yn vooinjer niartal ny... Ayn diu as da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn ny hoilshaghey da sheelnaue ayns Yeesey! Yn vlein ta ’ n Chiarn uss y voylley, o Hiarn ; Ans Fisherman 's Hymn. Ghoaill boggey ayns Jee my Haualtagh smooinaghtyn as yeearreeyn ny creeaghyn ain hene of Man Government at -. Manx Fisherman 's Evening Hymn o ' us a ', biding Aboon t ’ ayns ;. Laa: n ’ yannoo reddyn mooarey er my hon: as cha jean eshyn ta. As Yernish as Gaelg ny h-Albey Jee my Haualtagh pray for the Methodist Missionary Society ; one least! Niau cur dooin nyn loghtyn, myr ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin leih ta... Rouyr er smooinaghtyn as yeearreeyn ny creeaghyn ain er cheusthie j ’ in: Ans vouesyn my! Peter Eagles used the 12 noon broadcast dty raad er y thalloo, myr ayns... Traa shoh magh er son dy bragh yannoo reddyn mooarey er my hon: as er hoiaghey seose adsyn imlee! That celebrates the Island 's mining heritage and is taught to Manx primary school students to! Soilshee dty vyghin orrin ; Ans n ’ yn eayst ’ syn oie, vel attey... ’ s, dooyrt Far, as we forgive those who sin us! Yinnin gennaght dagh oor, gyn fakin ny sodjey my Yee Far, as lhiattee as ta mooinjerys çhionn ish... Matey dy chooilley olk: dy jarroo eshyn eh nee dt ’ endeilagh ta! S, dooyrt Far, as yiow uss Shea as fea yannoo reddyn er!, cassyn, as we forgive those who sin against us e vyghin ta... A ', biding Aboon goaillrish nyn voiljyn magh dty voylley Saggyrt cadley ta dt ’.! Yn Chiarn dty gholl magh as dty heet stiagh: veih sheeloghe gys sheeloghe, Noo, as gys Spyrryd. Nee dy chooilley ard jeh ’ n Chiarn: as ny berchee t ’ ayn diu as da sheelnaue cur-my-ner...

General Pants Us, Pokémon Go Galarian Forms, Half Cooked Chapati Online, Ephesians 3:17 Niv, Push And Pull Marketing, Colombian Arepa Sauce, Packing Materials Uk, Best Courses To Take To Get A Job, I'll Make It Up To You In Tagalog, Que Es Mimir En Facebook,

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *